Tilmelding til korte kurser

 

Undertegnede tilmelder sig hermed nedenstående kursus/ku­rser

Kort kursus
Kursusstart dato  

Personoplysninger
Fornavn(e)
Efternavn
Adresse
Postnr.
By
Cpr nr.
Nationalitet
Tlf. dag
Tlf. Aften
Email

Reservation af værelse
Jeg ønsker enkeltværelse
Jeg accepterer dobbeltværelse, hvis enkeltværelse er optaget
Jeg deltager i et andet kursus, hvis enkeltværelse er optaget
Jeg ønsker dobbeltværelse
 

Jeg ønsker at dele værelse med:
Hvor har du hørt om Højskolen for Bevidsthedsudvikling?

Dato
Dag og måned
År