OM OS

  +45 59 91 92 93


En højskole for bevidsthedsudvikling

Højskolen er en skole for bevidsthedsudvikling. Vores undervisning tager sit udgangspunkt både i ældgammel livsvisdom og i moderne videnskabelig forskning. Desuden henter vi vores inspiration i Maharishi Mahesh Yogis lære om bevidstheden, hvis praktiske aspekt, Transcendental Meditation, kan læres på nogle af vore kurser.


Vores målsætning - udvikling af hele mennesket

Sundhed er det samme som helhed - det at være et helt og integreret menneske, hvor krop, følelser og forstand indgår i et frugtbart og harmonisk samspil. På Højskolen for Bevidsthedsudvikling søger vi på mange forskellige måder at befordre udviklingen mod en sådan integreret tilstand. Men vores vigtigste målsætning er at hjælpe den enkelte kursusdeltager til at komme i bedre kontakt med sig selv og sin egen indre visdom. Dybest set behøver vi ikke mere for at leve vort liv optimalt - i balanceret vækst, helhed og harmoni med naturens love.
 

Resultatet af bevidsthedsudvikling

Og vi er praktiske mennesker, der ønsker os mest mulig udvikling og glæde af det liv, vi har fået. ’Åndens løsen er bedrifter’ sagde Grundtvig engang. Kontakt til vores fælles åndelige udgangspunkt dybest inde er den mest praktiske formular til at styre livet i en stadig bedre retning. Vi har forsøgt at formulere dette på et lidt mere filosofisk måde i vores værdigrundlag, som du kan læse herunder. Men hvis du går efter direkte erfaring, er du nok nødt til at besøge os.
 
 Vi byder dig hjertelig velkommen på Højskolen for Bevidsthedsudvikling

Og så vores værdigrundlag:

Det forenede felt for alle naturens love

Højskolens værdigrundlag er det absolutte, det transcendentale, det evigt uforanderlige plan af eksistensen, der som en fortættet energi gennemtrænger og skaber hele universet, således som det er beskrevet i eddaerne og vedaerne, verdens ældste skrifter, og således som det i vor tid forsøges beskrevet af den moderne fysik som det forenede felt for alle naturens love. Dybest i både menneske og natur hviler en uendelig dynamisk stille kraft, som, når den erfares, viser sig at rumme ubegrænset skabende intelligens, poetisk beskrevet i vores ældste kulturarv og matematisk beskrevet i den moderne kvantefysik.
 

Stilhedens organiserende kraft

Når den menneskelige bevidsthed har genvundet sin fulde kapacitet og rækkevidde, erkendes denne indre stilhed som en uudtømmelig kilde til visdom og livskraft. At oplive bevidstheden fuldt ud ved stadig bedre kontakt med denne kilde kaldes oplysning eller selvrealisering.
 

Fuld menneskelig oplysning

Højskolens værdigrundlag er således de værdier, som udtrykkes i højere bevidsthedstilstande gennem det fuldt oplyste, det fuldt realiserede menneske.
 

Transcendental Meditation

Højskolen bygger ligeledes på erfaringer med Transcendental Meditation, som en grundig videnskabeligt undersøgt teknik til på en naturlig og uanstrengt måde at give adgang til sindets helt stille dybder, løse op for stress, spændinger og blokeringer og derved erfare højere bevidsthedstilstande, således som det i vor tid er beskrevet i Maharishis vediske Videnskab..


Vedtægter