AyurVeda - sådan finder du din sundhed
29.10. - 04.11. 2017 (uge 44)
21.01. - 27.01. 2018 (uge 4)
11.02. - 17.02. 2018 (uge 7)
17.06. - 23.06. 2018 (uge 25)
08.07. - 14.07. 2018 (uge 28)
22.07. - 28.07. 2018 (uge 30)

28.10. - 03.11. 2018 (uge 44)

KURSUSPRIS              

TILMELDING              
AYURVEDA - SÅDAN FINDER DU DIN SUNDHED
Et kursus i personlig sundhed 
Dette sundhedskursus tager sit udgangspunkt i Ayurveda, verdens ældste sundhedssystem, som i vor tid er blevet genoplivet af Maharishi Mahesh Yogi i samarbejde med førende Ayurveda eksperter og læger. Det er et enestående system, der tager hele menneskelivet i betragtning, ikke mindst det aspekt af tilværelsen, der har med trivsel og menneskelig udvikling at gøre.
 
Et personligt sundheds- og udviklingsprogram
Målet med kurset er, at den enkelte kursusdeltager får en dybere og mere hel forståelse af sig selv samt udarbejdelse af et personligt sundheds- og udviklingsprogram. Hvad der er sundt for den ene, er måske mindre egnet for den anden. Derfor er et personligt tilrettelagt program og et kendskab til de forskellige typer ubalance nødvendigt. Desuden vil kurset også tage hensyn til, at hvert menneske har forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet.
 
Ayurvedisk pulslæsning
Med kurset ’Ayurveda – sådan finder du din sundhed' ønsker vi at skabe den ideelle ramme til at arbejde målrettet med at opbygge sundheden og udvikle bevidstheden. Vi vil formulere og anvende et sundhedsbegreb, som går videre end hidtidige forestillinger om holistisk sundhed.
 
Den Ayurvediske pulslæsning er en årtusindgammel metode, som kan afsløre alt, hvad der foregår i din krop.
 
På kurset får hver deltager foretaget en personlig pulslæsning, hvor ubalancer i sind og krop bestemmes, og det angives, hvordan balancen kan genoprettes.
 
Udbyttet bliver et individuelt sundhedsprogram, som nedsætter risikoen for sygdom, og som virker maksimalt fremmende på den menneskelige vækst og trivsel.
 
 
                 Velkommen til et livsfornyende kursus på Højskolen for Bevidsthedsudvikling
 

Nogle eksempler på foredragstitler og delemner i kursusforløbet:

· Sundhed og sygdom i helhedsperspektiv.
Hvorfor bliver vi syge, og hvordan fjerner vi årsagen til vore lidelser?
 
· De grundlæggende fysiske og psykiske tilstande
og deres forskellige typer af ubalance
 
· Ayurvedisk pulsdiagnostik.
Hvordan man via pulsen kan mærke kroppens ubalancer
 
· Din føde skal være din medicin.
Lægeurter og plantemedicin i den daglige husholdning
 
· Sådan bliver man yngre og mere kreativ år for år!
Om den seneste forskning i mulighederne for at vende aldringsprocessen
 
· Højere bevidsthedstilstande.
De syv stadier i menneskets udviklingsproces
 
· Sthapatya Veda.
En vision af arkitektur og byplanlægning, der opbygger sundheden og skaber harmoni og fremgang
 
· Introduktion til vedisk astrologi-
Verdens ældste metode til bedre livsplanlægning. Om hvordan man forudberegner stærke og svage livsperioder i et menneskes liv.
 
· Hvad der er sundt for den ene er måske skadeligt for den anden.
Hvilke sundhedsprogrammer passer til de forskellige former for ubalance?
 
· Transcendental Meditation.
Livsfornyelse gennem dyb hvile
 
· Ayurvedisk madlavning.
Hvad er rigtig ernæring for de forskellige mennesketyper
 

· Om at lytte sig til sundhed.
Introduktion til ayurvedisk musikterapi
 
· Ta´ middagen med dig.
Enkle middagsretter, du ikke kan lade være med at lave.
Introduktion til termokandemiddag

 Kursets ledelse
 Højskolelærer Joen Joensen
 Højskoleforstander Ole Blenkov
 
AYURVEDA - SÅDAN FINDER DU DIN SUNDHED
Et kursus i personlig sundhed


 Eksempel på skema for kort kursus