Dramatik, Improvisation og Transcendens


06.08. - 12.08. 2017 (uge 32)
 

KURSUSPRIS
TILMELDING
 
Om at nå ud over sig selv
Dette dramatikkursus er for mennesker, der kan lide at prøve nye sider af sig selv. Men det handler også om, hvordan vi når ud over os selv, om hvordan vi styrker forbindelsen med det store Selv, det enestående dybest inde. For bedre at kunne komme i kontakt med og forstå andre mennesker må vi gøre vores personlighed mere rummelig. Store mennesker er bl.a. kendetegnede ved, at de kan se sig selv i andre, og dermed naturligt omfatter andre mennesker med sympati og varme.
Om at flytte grænser
Gennem øvelser og improvisationer og ved at gennemspille små situationer fra hverdagslivet træner vi vores opmærksomhed og flytter nogle grænser. Ved at prøve nye roller og se på livet fra en anden vinkel end den vanlige, får vi nye erfaringer og større frihed til at være mennesker. Vi skal se på kropssprog, stemmeføring og andre virkemidler, ligesom vi skal træne det at fornemme andres udgangspunkt og give dem et godt oplæg til at skabe den næste situation.
 
Om bevidsthed og energi
Dramatik er i høj grad en social proces. Sammen sætter vi gang i de kreative kræfter, der muliggør en større indlevelse og fantasi. Målet er at skabe kontakt til de allerdybeste planer af bevidstheden, der, hvor tryghed, energi og skabende intelligens er ét. Her bliver viden om bevidsthedsudvikling uundværlig, og vi skal se nærmere på metoder til fysisk, mental og åndelig udvikling.
 
Kun på de helt stille planer af bevidstheden er den dybe indlevelse til stede, som en sikker intuitiv erkendelse. En fuldt udviklet personlighed har konstant denne kraft til sin rådighed, og livets drama bliver på denne måde endnu mere spændende og fremgangsrigt.
 
Højskolen byder velkommen til et kursus gennemstrømmet af liv, humor og varme menneskelige oplevelser.
 

Nogle delemner i kursusforløbet:

Spontanitetens hemmelighed
om at gribe det konstruktive i nuet
 
Kunsten at improvisere
om at turde lade verden blive større
 
De tusinde roller – og den ene identitet
 
Kreativitetens grundprincipper
om østens gamle og vestens mest moderne
syn på udvikling af kreativitet
 
Pause, tryghed, transcendens
om stilheden som skabende fundament
 
Gør de andre go’e
om generøsitet som kreativ kraft
 
Stemmeføring og intonation
om stemmen som hjertets udtryk
 
Vitalitet og livsfornyelse
introduktion til Maharishi Ayur–Veda, verdens
ældste sundhedssystem

Tidspresset og evigheden
og om modsætningernes mødested i det
transcendente
 
Kunsten at slippe sig selv
og lade noget større strømme ind
 
Det kosmiske drama – om det gode, det
onde og mennesket i midten
 
Hvad er det, vi siger, når vi bevæger os?
om kropssprog og opmærksomhedstræning
 
Hinsides den indre støjsender –
et lyt til evighedens åndedræt
 
Se dig selv i stjernerne –
En introduktion til vedisk astrologi

Eksempel på skema for kort kursus