Kunst, kreativitet og bevidsthedsudvikling


18.02. - 24.02.2018 (uge 8)
24.06. - 30.06.2018 (uge 26)
15.07. - 21.07.2018 (uge 29)
 

KURSUSPRIS

TILMELDING

Om at udvikle kreativitet 
At være kreativ er en livsnødvendighed for ethvert menneske, ikke bare for at kunne løse forhåndenværende problemer, men også for at livet kan udvikle sig til noget mere – og bedre. Derfor er det skabende menneske, livskunstneren, altid i fokus. Han er levende, igangsættende og opmærksom og i lige så høj grad givende som modtagende. Han kender naturens love så grundigt som nogen videnskabsmand og lader dem udfolde sig igennem sin personlighed så fuldt og helt som nogen kunstner. Kreativitet og bevidsthedsudvikling har derfor altid været intimt forbundne.

Kursets formål
 
Kursets formål er at hver enkelt kursusdeltager får en dyb forståelse for de kreative processer både i mennesket og i naturen. Her tager vi psykologi, kulturhistorie og det moderne verdensbillede til hjælp. Teorier om skabelsesprocesser i menneskets indre sammenholdes med nye teorier om universets tilblivelse, som man finder overraskende paralleller til i den ældgamle vediske viden.

Den kunstneriske skabelsesprocess 
Vi vil fordybe os særligt i den kunstneriske skabelsesproces, belyst ved hjælp af forskellige kunstneres beskrivelser af, hvordan deres værker bliver til. Mange kunstnere giver udtryk for oplevelsen af højere bevidsthedstilstande under arbejdet med deres værker. Vi sammenholder disse beskrivelser med vismænds og seeres måde at beskrive virkeligheden på.
Naturen som værksted 
Gennem hele kurset vil der blive rig lejlighed til at opleve inspirerende kunstværker fra musikkens, digtningens og billedkunstens verden. Den enkelte kursusdeltager vil desuden i værkstedsforløb få lejlighed til at udtrykke sig gennem skabende aktiviteter bl.a. ved strand i Havnsøs skønne natur.
Der er lagt op til et spændende og dynamisk kursus
med højskolens egne lærere i vekselvirkning med kunstnere og andre inspirerende gæstelærere.
 
 
Temaer og delemner i kursusforløbet

• Kunstværk og livserfaring –
  om at kunst er forskellig i forskellige bevidsthedstilstande 

• Fra konkret til abstrakt –
  sindets naturlige bevægelse mod dybere planer

• Et kunstværks tilblivelse –
 
den kunstneriske skabelsesproces set indefra 

• Det positive billede –
 
om at sige ja til livet og til ens egen kreativitet 

• Maharishi Ayur–Veda, livets videnskab –
 
  Om lægekunst og naturens egne helbredende metoder 

• Humor som kunstart –
  Om satiretegninger i guldalderen

• Kreativitetens grundprincipper –
 
om østens gamle og vestens mest moderne syn på udvikling af kreativitet

• Musikoplevelse og musikterapi

• Livskunst og billedkunst –
 
om livets og kunstens grænseoverskridende natur 

• Orientering om Transcendental Meditation –
  og udviklingen af kreativ intelligens 

• Arkitektur, byplanlægning og formgivning i harmoni med naturens love

• Billedsproget og den kreative proces –
 
et praktisk værkstedsforløb

•  Introduktion til Gandharva Veda musikken
 

Eksempel på skema for kort kursus