Livet fornyes indefra - vækst gennem fordybelse

 

24.06. - 30.06.2018 (uge 26)
15.07. - 21.07.2018 (uge 29)

KURSUSPRIS

TILMELDING

Mennesket har inde i sig selv nøglen til et godt og lykkeligt liv. Hele menneskets tilværelse fornyes og beriges naturligt, hvis bevidstheden udvikles. Den menneskelige bevidsthed er kernen i den menneskelige eksistens, og den rummer et uendeligt stort, men ofte ubrugt potentiale.

Det er ud fra denne kerne af kreativitet og intelligens, at alle de øvrige planer af livet kan fornyes og få næring. Vi skal på dette kursus se på, hvorfor vi kun bruger 5-10% af vores mentale muligheder, sådan som moderne psykologer hævder det.

Hvad er det, der hindrer os i at bruge os selv fuldt ud? Hvordan opleves det at leve i højere bevidsthedstilstande? Hvordan udvikles det hele menneske? Er det muligt at få det enkelte menneskes ønsker og samfundets behov til at gå op i en højere enhed? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi vil forsøge at få svar på i løbet af kurset ’Livet fornyes Indefra’.

Vi beskæftiger os med de seneste resultater inden for moderne forskning og erkendelsesteori, og vi sammenholder dem med den oprindelige vediske forståelse af livet, overleveret til os af østens vise seere. Skolens lærere vil sammen med eksperter udefra og i levende vekselvirkning med kursusdeltagerne trække perspektiverne op i et holistisk verdensbillede, der bygger på, at menneskelivet, ja, selve skabelsen har en naturlig evne til at forny sig selv indefra.I løbet af kurset vil vi komme ind på, hvordan vi på en ofte befriende enkel måde kan forny vort liv ved simpelthen at bringe det i større harmoni med naturens love.

Her vil vi benytte os af helt grundlæggende metoder og anvisninger hentet bl.a. fra Maharishi Ayur-Veda sundhedssystemet og den urgamle yoga-tradition, begge med rod i den dybe vediske indsigt.Behovet for livsfornyelse og menneskelig vækst er stort i en samtid, præget af forandring og stress.

Piet Hein har udtrykt det: ”Mennesker står over for den udfordring: At blive mennesker i en højere betydning end hidtil”. Vi er glade for at kunne byde dig velkommen til et spændende kursus, der ud fra mange forskellige vinkler vil tage denne afgørende udfordring op.

Eksempler på foredragstitler og delemner i kursusforløbet:

• Verden er som øjnene der ser 
  livsfornyelse og højere bevidsthed

• Den menneskelige bevidstheds muligheder
  vestlig psykologi, veda og vedisk psykologi

• Bliv din egen læge
  introduktion til Maharishi Ayur-Veda, verdens ældste sundhedssystem

• Forny kroppen
  gennem yoga, motion, leg og den livgivende Rørvig-luft

• Sådan skaber universet sig selv
  om fysikkens forenede felt for alle naturens love

• Det nye verdensbillede
  samfundsforandring gennem selvudvikling

• Det åndelige og det materielle
  om tidløshed og tidens strøm

• Det skabende menneske til alle tider
  og den kreative proces i kunst og musik

• Orientering om Transcendental Meditation
  livsfornyelse gennem ekstraordinær dyb hvile

• Sand livsoplysning ifølge vedaerne
  verdens ældste optegnelser om livets fulde rækkevidde

• Maharishi-effekten
  en vedisk seer forudser banebrydende sociologisk fænomen

• Din føde skal være din medicin
  råd om kost, ernæring og daglig livsførelse

• Personlighed, skæbne og det frie valg
  introduktion til jyotish, en ældgammel metode til bedre livsplanlægning

• Når naturlov bliver samfundslov
  en vision af et samfund, der udvikler og fornyer sig i harmoni med naturens lov

• Boligens betydning for udvikling og velvære
  introduktion til Maharishi Sthapatya Veda

• Musikkens træ og dens dybe rødder i stilhed
  Gandharva Veda som naturens egen indre musik

• Sundhed gennem harmoni med naturens love
  om hvordan man undgår den sygdom, der endnu ikke er opstået
 
Kursets leder
Højskoleforstander Ole Blenkov sammen med højskolens faste lærere

Eksempel på skema for kort kursus