Sport, motion og Højdepunktsoplevelser23.07. - 29.07.2017 (uge 30)
13.08. - 19.08.2017 (uge 33)

KURSUSPRIS

TILMELDING
 

Motion hentet fra verdens ældste sundhedssystem
Højskolen for Bevidsthedvukling har den fornøjelse at præsentere et nyt og epokegørende program for sport, fysisk træning og motion. Det bygger på Maharishi Ayurveda, verdens ældste sundhedssystem, som i disse år vinder stadig større udbredelse i den vestlige verden. 

Hvad er opbyggende, og hvad er nedbrydende?
Det er almindelig kendt, at motion øger velbefindendet. Det er også almindelig kendt efterhånden, at hård fysisk træning og konkurrencer, hvor meget er på spil, kan være belastende for helbredet. Hvor går grænsen? Hvor meget og hvordan skal motionisten træne for at opnå maksimal sundhed og velvære?

Kroppen har svaret
Hvis man søger svar på disse og mange andre vigtige spørgsmål hos idrætstrænere, fysiologer eller i bøger, så får man mange at vælge imellem, for meningerne er delte. Der er imidlertid ét rigtigt svar, og dette svar ligger indkodet i kroppen hos hvert enkelt menneske. Vores krop ved præcist hvor meget og på hvilken måde, den skal træne. Det varierer fra dag til dag, fra minut til minut, og ved at lære at nærlytte kroppen får du et træningsprogram, som giver dig optimalt udbytte. Du vil opleve, at det på denne måde er let at fl ytte grænserne for din fysiske formåen og din mentale parathed til livets mange udfordringer, der kræver både opmærksomhed og overskud. 

Gør mindre og opnå mere
På kurset lærer vi bevidst at udnytte det velvære, der naturligt opstår som følge af træningen. Du lærer at holde velværet i top, at forstærke det til gavn for din sundhed. Du oplever, at du gør mindre og mindre, mens du opnår mere og mere. Et sundt princip for menneskelig udvikling. Og menneskelig udvikling er netop det overordnede mål for kurset.


Eksempler på foredragstitler og delemner i kursusforløbet:

• Gør kroppen til din træner -
  Om hvordan impulser fra kroppen spontant henviser til næste trin i træningsforløbet

• Motionsplanlægning og det daglige stresscheck -
  Metoder til at kende fysiologiens humør

• Gør mindre og opnå mere -
  Sport i harmoni med kroppens natur

• Personlighed, kropstype og valg af motionsform

• Iltgæld, frie radikaler og forældede træningsmetoder

• Personlig vejledning i sport og motion -
  Baseret på ayurvedisk pulslæsning

• Sådan forbedrer man koordinationen mellem sind og krop -
  Om at få kroppen til at gøre, hvad sindet ønsker

• Yogisk flyvning og idrætsperspektiver i en mere oplyst tidsalder

• Motion for udvikling af højere bevidsthedstilstande -
  Sådan forbereder man højdepunktsoplevelser under motion og træning

• De grundlæggende fysiske og psykiske tilstande og deres forskellige typer af ubalance

• Hvilke sundhedsprogrammer passer til de forskellige former for ubalance?

• Ojas, Ayurvedas hemmelige middel til smidighed og styrke -
  Om bevidsthedens frie strøm i kroppen

• En sund sjæl i en spændende tilværelse -
  Det helhedsorienterede sundhedsbegreb

• Ernæring, kostråd og kropspleje -
  for udvikling af hele mennesket

• Stressreduktion, personlighedsudvikling og Transcendental Meditation

• Gandharva Veda -
  Tidløse toner og revitaliserende musik til fysiologiens genopbyggelse

• Sæt nye rekorder! Hele tiden! -
  Om menneskelig udvikling i et helhedsperspektiv

• Management af aldringsprocessen -
  Om mødepunktet mellem evigheden og forgængeligheden i vores egen bevidsthed

• De fire trin i holistisk træning og motion:
  Opvarmning, lyttefase, træningsfase og nedkølingsfase

Kursusledere
Højskolelærer  og ayurvedakonsulent Joen Joensen

Eksempel på skema for kurset