Sundhed og velvære - hele livet


21.01. - 27.01.2018 (uge 4)
08.04. - 14.04.2018 (uge 15)
01.07. - 07.07.2018 (uge 27)
08.07. - 14.07.2018 (uge 28)
29.07. - 04.08.2018 (uge 31)
14.10. - 20.10.2018 (uge 42)

KURSUSPRIS

TILMELDING

Opbyggende og nedbrydende kræfter
Det menneskelige liv er forunderligt. Fra fødslen udvikler kroppen, sindet og følelserne sig og bliver stadigt mere velfungerende indtil man er omkring 25 år. Derefter tiltager de nedbrydende processer og bliver en udfordring for naturens evne til at vedligeholde og genopbygge livet. Skavanker dukker op, og helbredet begynder at skrante. Dette er den almindelige erfaring for rigtig mange mennesker. 

Naturlove, der styrer menneskelivet
På kurset SUNDHED OG VELVÆRE HELE LIVET vil vi se nærmere på de naturlove, der styrer menneskelivet i sin helhed og kroppen i særdeleshed, og vi vil gennemgå teknikker og metoder til at udvikle sind og krop. Kurset tager udgangspunkt i verdens ældste sundhedssystem Ayur-Veda, som i vor tid er blevet genoplivet af Maharishi Mahesh Yogi i samarbejde med førende Ayur-Veda eksperter.

Styrk livet
Kurset stiller spørgsmålstegn ved, om vi nødvendigvis skal opleve forfald, efterhånden som alderen skrider frem. At styrke livets egen evne til at vedligeholde sig selv er den mest virkningsfulde forebyggelse af sygdom og aldring. Sundhed er mere end fravær af sygdom. Det er en tilstand af optimal velvære fysisk, psykisk og socialt, som verdenssundhedsorganisationen WHO beskriver det. Det handler om at finde nøglen til det gode liv, at finde ind til de dybe kvaliteter i tilværelsen, som man fra gammel tid har kaldt for udødelige eller evige. Disse kvaliteter findes dybest i os selv, og den forøgede kontakt med dem ikke bare forlænger livet, men gør det rigere og smukkere at leve. Sundhedens problem løses først, når livets problem som sådan bliver løst i den enkelte. Det tager vi fat på i kurset SUNDHED OG VELVÆRE HELE LIVET.
 
Kurset henvender sig til alle med interesse for sundhed, livsglæde og menneskelig udvikling.
 
Eksempler på foredragstitler og delemner i kursusforløbet:

• Sundhed og sygdom i helhedsperspektiv -
  Hvorfor bliver vi syge og hvordan fjerner vi årsagen til vore helbredsproblemer?

• Glæde er altid den bedste medicin -
  Om kunsten at optage sin føde, sine indtryk og sine følelser og forvandle dem til
  oplevelser af lykke

• Hvad sker der fysisk og mentalt, når kroppen kommer ud af balance
• Tidens rytmer –
  om at bruge de rigtige tidspunkter til at skabe sundhed og velvære.

• Det er naturligt at blive ældre. Er det også naturligt at blive svækket?
  Hvordan bremser vi aldringsprocesserne i sind og krop?

• Din føde skal være din medicin -
  Om kost, fordøjelse og ernæring

• Hvordan er din søvn –
  råd til at få en bedre søvn

• Sådan stopper du dem, inden de får fat:
  Forkølelsen / influenzaen
  Hovedpinen
  Trætheden / udbrændtheden
  Depressionen
  Gigten
  Allergien

• Tættere på livet.
  Om udvikling af højere bevidsthedstilstande – orientering om Transcendental 
  Meditation

• Ayurvedisk lydterapi

• Omgivelsernes betydning for vores sundhed og velvære

• Introduktion til Maharishi Jyotish - verdens ældste metode til bedre
  sundhedsplanlægning.
  Om hvordan man i den vediske astrologi forudberegner stærke og svage
  livsperioder

Kursusleder
Højskolelærer og sundhedskonsulent Joen Joensen og højskoleforstander Ole Blenkov

Eksempel på skema for kort kursus